Elektronkový zesilovač 2 x 30(50)W ve dvojčinné B třídě s elektronkami EL 34

1.Jde o klasický elektronkový zesilovač hodně podobný známému MONO 50 s tím, že výstupní trafa jsou toroidní.

2.Vstupní elektronka EF86 je zapojena jako trioda není totiž potřeba takové zesílení – hraji přes CD.
Chtělo by zkusit ji vyměnit za elektronku s menším zesílením – v tomto zesilovači byla zdrojem bručení a šumu a musel jsem vybrat takovou, abych toto rušení omezil.

3.Trimry pro záporné předpětí chce použít víceotáčkové, aby šlo lépe na 10Ohmových odporech v katodách EL34 nastavit proud 30mA u každé elektronky zvlášť – potom nemusí být párované – kdo chce koupí párované, ovšem nastavit proud musí. Předpětí vychází asi mínus 38V dle elektronky.

4.Použitý zdroj anodového napětí je jednoduchý dal by se jistě vylepšit tlumivkou – ovšem počítejte ve špičkách s proudem okolo 460mA a proto by měl být odpor tlumivky co nejmenší – tlumivka vyjde velká.
Dalo by se použít síťové trafo pro každý kanál zvlášť.
Ani zvětšení kapacit není na závadu – záleží na penězích.

5.Výstupní toroidní trafo se zvukově osvědčilo lépe než první pokusy s EI trafem, ovšem výkonově nešlo z již hotového toroidu dostat víc jak 30W. Později jsem už udělal EI trafa, které jsou zvukově srovnatelné a dokonce ve spojení s PL509 a vyšším anodovém napětí, bez zpětné vazby dají na 1kHz 100W výkonu.

6.Zvýšením anodového napětí na 800V (třeba zdvojovačem) lze z tohoto zesilovače dostat 100W, ale musí se použít jiné výstupní trafo s odporem 11kOhm, dále zdroj musí být řešen tak, aby vstupní díl měl svých 360V a hlavně napětí na řídících mřížkách EL34 nesmí překročit 425V!!! Zatím jsem tuto modifikaci nezkoušel.