HLAVNÍ STRANA

    NOVINKY

ZESILOVAČE
    Jednočinné
    Dvojčinné
    Hybridní
    Muzikantské
    Tranzistorové
    OTL

OSTATNÍ

    DAC
    Žhavení
    Výstupní trafa
    Vysokonapěť.zdroje
    Záporné předpětí
    Schémata Tesla
    Audio výstavy
    HiFi setkání
    Experimenty
    Předzesilovače
    Převodní trafa
    Můj systém
    Gramodesky na PC
    Reproduktory


PRODÁM

ODKAZY

ELEKTRONKY

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

Převodní trafa

Převodní trafo 1:4

Zhotovil jsem si trafo, kdy jeho poměr vinutí primár/sekundár je 1:4 mezi CD a zesilovač.
Mezi externí DA převodník a odporový řadič jsem umístil toto trafo a dosáhl jsem toho, že DA převodník místo max.2V dává max.8V napětí signálu pro koncové zesilovače. Slibuji si od toho to, že budu moci budit přímo koncové zesilovače vyžadující vyšší napětí než je schopno dodat většina CD přehrávačů což je 1,5V.

Pro prorovnání zvukových kvalit jsem zařadil přepínač, který umožňuje za provozu přepínat signál do konců přímo z DA převodníku Casea nebo z převodních traf.

Foto převodních traf zapojených na přepínač pro přepínání(porovnání) zvuku z traf a přímo z převodníku.
Vše umístěno v jedné krabici spolu s odporovým řadičem místo potenciometru vlastní výroba (ještě jsem se nezmohl na AURU - odporový řadič této firmy).

Trafa v poměru 1:4 měla velice špatnou přenosovou charakteristiku 20Hz.....-2,5dB na 20kHz.....-7,5dB = špatně! Až trafa s poměrem 1:2,5 vykazují -0,6dB na 20Hz a +0,25dB na 20kHz !!!! což je výborné. Na tyto trafa je paráda poslouchat hudbu. Prostě tyto trafa moc vylepší zvuk DA převodníku, zvlášť, když je možné mezi sebou obé přepnout!

Abych neurazil dost dobrý DA převodník, prostě tyto trafa vylepší zvuk celkově mého aparátku! Jsem si totiž vědom, že to nebude jenom o DA převodníku, ale o celkovém přizpůsobení komponentů navzájem.

Přes svátky mi to nedalo a udělal jsem trafa s poměrem 1:4, ale na základě zkušeností již s mnohem lepší charakteristikou (jinak rozdělené vrstvy při vinutí a propojení) a už zůstaly trvale zapojené v mé aparatuře. Tím pádem mi zůstaly trafa 1:2,5 s výbornou charakteristikou na laborování s transformátorovou vazbou mezi dvěma zesilovacími stupni. Bohužel času je málo a musím toto zkoumání odložit na pozdější dobu.
 

Převodní trafo jako "předzesilovač" ?

Předzesilovač jsem uvedl v uvozovkách, protože jsem pouze modernizoval svůj odporový řadič jimž nahrazuji potenciometr a k němu přidané převodní trafa s převodem 1:4, kdy tyto vstupní signál zesílí čtyřikrát - proto "předzesilovač". Dále jsem do jedné bedýnky umístil přepínač tří vstupů z praktických důvodů. No a dále jsem už do stejného šasi připravil zdroj pro gramofonový předzesilovač (nakonec se osvědčil zvlášť ve vlastním šasi) případně i lampový předzesilovač(ten jsem realizoval viz Gramodesky v PC).

Dnes (r.2011) už odporový řadič nahradil modrý Alps potenciometr protože je spolehlivější než doma dělaný stále vynechávající odporový řadič.