HLAVNÍ STRANA

    NOVINKY

ZESILOVAČE
    Jednočinné
    Dvojčinné
    Hybridní
    Muzikantské
    Tranzistorové
    OTL

OSTATNÍ

    DAC
    Žhavení
    Výstupní trafa
    Vysokonapěť.zdroje
    Záporné předpětí
    Schémata Tesla
    Audio výstavy
    HiFi setkání
    Experimenty
    Předzesilovače
    Převodní trafa
    Můj systém
    Gramodesky na PC
    Reproduktory


PRODÁM

ODKAZY

ELEKTRONKY

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

Žhavení

Lze bez problémů žhavit střídavým napětím, většinou 6,3V nebo 12,6V dle druhu elektronky.  Pozor některé elektronky mají i jiné napětí pro žhavení - musí se to zjistit z katalogových hodnot elektronky (např. PL509 ma žhavení 40V).

Zásadou je, že žhavení zapojujeme od koncových elektronek přes budící elektronku nebo invertor přes zesilovací až ke vstupní elektronce a zde jeden konec uzemníme spolu s cinch konektory! Podle odebíraného proudu dimenzujeme i použitý drát!

Je dobré si dobře spočítat proud pro žhavení, aby jste správně dimenzovali průměr drátu.

Tolerance žhavení by se neměla lišit + - 5% !  Je lepší raději elektronku přežhavovat (vyšší žhavící napětí) něž podžhavovat (nižší žhavící napětí) .... elka napájená nižším žhavícím napětím nedá dostatečný výkon a snižuje se její životnost více něž když má větší žhavící napětí! Setkal jsem se i s opačným názorem na což je jednoduchý recept žhavte správným napětím :O)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- žhavení 6,3Vstř.s uzemněným jedním koncem na mínus(zem) zdroje - většinou u vstupní elektronky
- osvědčilo se pouze u zesilovačů jednoduché konstrukce s dobře filtrovaným anodovým napětím! Např.pro 2x50W s EL34   stačí takto jednoduché střídavé žhavení


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- žhavení 6,3Vstř. přemostěné trimrem 220Ohm běžec uzemněný - trimrem lze nastavit nejmenší  brum
- běžně používané odbručení elektronkového zesilovače, u většiny zesilovačů s dobře filtrovaným anodovým napětím stačí!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- žhavení 6,3Vstř. je napojeno na anodové napětí vstupní elky
- opravdu jedno z nejlepších odbručovacích zapojení pro střídavé žhavení, nutné pro zesilovače krmící moc citlivé
  repro (např.Lowther)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- další možnost je žhavení pouze usměrnit - musíme ale počítat s tím, že použijeme dost velké kapacity pro filtraci protože jinak naše snaha  nebude k ničemu a může se stát, že usměrněné žhavení bude bručet stejně jako střídavé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- pro nekompromisní žhavení je nejlépe použít žhavení stabilizované např. pro 300B bývá =5V pro jiné elky =6,3V
- stabilizátor musí být umístěn na chladiči!
- stabilizátory 78xxx se vyrábí na 1,2,3 a různá napětí. Jsou i stabilizátory na ještě větší proudy 5A případně regulovatelné od 1,2 do 32V.

Pro přímo žhavené koncové triody nedávejte na výstup stabilizátoru kondenzátory uslyšíte rozdíl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myslím si, že tímto by se dalo říct, že druhy žhavení jsou vyčerpané a záleží opravdu pouze na tom, pro který druh, se člověk rozhodne. Vyzkoušel jsem všechny a do dnes jich několik druhů používám podle toho jaké lampy použiji případně s jakým žhavícím proudem pracuji. Jistě by bylo problematické stabilizovat žhavení pro čtyři 6C33C 25V/7A, ale zase pro 300B bych řekl, že to je doslova nutností žhavení stabilizovat (je to přímo žhavená elka a zvýšíme tím její životnost)!
Dají se koupit stabilizátory s regulovatelným napětím. Např. pro žhavení GM70 jsem použil stabilizované napětí 20V při proud 3A a stabilizátor není ani drahý.